OBCHODNÍ PODMÍNKY - český česnek z Vysočiny

Český česnek z Vysočiny – prodej konzumního česneku online

Provozovatelem internetových stránek a výrobcem českého česneku z Vysočiny je pan Daniel Pech, sesídlem Utěchovičky 25, Pelhřimov 39301, IČ:74298810.

Služba - podmínky, omezení

Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky pro online nákup konzumního česneku, který lze sjednat prostřednictvím www.cesnek-vysocina.cz (dále jen „Služba“). Na internetové stránce www.cesnek-vysocina.cz je prezentováno zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby poptávat a při doručení koupit.

Službu může využít pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zákazník“).

Dostupnost zboží prezentovaného na www.cesnek-vysocina.cz je vázána na skladové zásoby, dostupnost zboží není garantována.

Změny Obchodních podmínek

Jsme oprávněni kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění
na www.cesnek-vysocina.cz. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Uživatel stránek www.cesnek-vysocina.cz se zavazuje, že nebude:

  • jak celek, tak i jednotlivé součásti internetových stránek jinak, než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených internetových stránek;
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití těchto internetových stránek bránit;
  • zasahovat do bezpečnosti internetových stránek.

Dostupnost Služby

Zákazníkovi nelze poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Zákazník závadu nahlásit na kontaktní telefonní linku uvedenou na webových stránkách www.cesnek-vysocina.cz.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Při zpracování osobních údajů Zákazníka postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníchúdajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.
 
Zákazník dává souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

(1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí,vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně;

(2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti Český česnek z Vysočiny (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv).

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické
linky.

Ceny a cenové podmínky

Vyhrazujeme si právo na dodání zboží s váhovou odchylkou, která nepřesáhne 50 g.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Výše ceny Služby je závislá na požadovaném čase a způsobu doručení zboží. Informace o ceně Služby je Zákazníkovi dostupná v hlavičce objednávkového listu na www.cesenek-vysocina.cz.

Uzavření kupní smlouvy

Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi Daniel Pech - Český česnek z Vysočiny a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je doručenodo místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato.

Změna, zrušení poptávky Zákazníkem

Zákazník zadává svoji poptávku na www.cesnek-vysocina.cz. Změna poptávky je možná nejpozději do jednoho dne od zadání objednávky, a to kontaktováním email: info@cesnek-vysocina.cz.

Doručení a převzetí

Zákazník při poptávce zboží na www.cesnek-vysocina.cz zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zákazníkovi negarantujeme dodržení dodací lhůty/času, stanového dopravcem.

Pokud si Zákazník nepřevezme objednanou zásilku, která byla odeslána na dodací adresu na základě platné kupní smlouvy, je povinen uhradit pokutu ve výši 500 Kč.

Placení

K úhradě ceny zboží může Zákazník použít pouze platbu na dobírku. Při osobním převzetí zásilky na výdejním místě pouze hotovost.

Reklamace

Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje Kupující převzetím zboží, podpisem faktury či kupní smlouvy. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo v místě určeném Prodávajícím, nebo jiným prokazatelným způsobem, případně vyzvednuto na poště a je písemně potvrzeno jeho převzetí.

1. Povinnost kontroly. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme Kupující zásilku a postupuje způsobem uvedeným dále. Pokud zjistí Kupující po rozbalení zásilky mechanické poškození zboží způsobené dopravou, je povinen reklamovat toto zboží u Prodávajícího nejpozději do 3 kalendářních dnů. Pokud tato ustanovení v řádné lhůtě neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.